logo_grihoEn aquest blog, els membres del grup de recerca GRIHO exposem reflexions, notícies, esdeveniments, curiositats i, en general, qualsevol aspecte que relacionat amb les línies d’expertesadel grup.

GRIHO és un Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Intergració de Dades, adscrit al Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida.

Es tracta d’un grup interdisciplinar i interdepartamental que té com a objectius principals: la docència , la recerca i la transferència de tecnologia en l’àmbit de la disciplina de la Interacció Persona-Ordinador (IPO).

Alguns dels aspectes més destacats del grup són:

Share