Editada la “Guia de contingut digital accessible: vídeo”

accesibilitat, books, llibres, proyectos No Comments »
Guia de contingut digital accessible: vídeo

Guia de contingut digital accessible: vídeo

Es troba ja a disposició de tothom la “GUIA DE CONTINGUT DIGITAL ACCESSIBLE: VÍDEO“.

Aquesta guia recull el resultat del projecte de Millora de la Qualitat Docent (MQD2010 Expedient: 2010MQD00008) titulat “El vídeo sense barreres com a suport per la docència en l’educació superior”.

El projecte suposa un fruit d’anys de recerca i formació en un àmbit tant necessari com és l’accessibilitat a les TICs, que intenta eliminar les barreres que la tecnologia imposa fent especial èmfasi amb les persones amb discapacitats. Aquesta és una de les nostres línies de recerca i una de les nostres motivacions com a professors i investigadors.

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a l’empenta i la col·laboració d’un grup multidisciplinari de professionals universitaris (pedagogs, bibliotecaris, informàtics i tècnics multimèdia) i multiuniversitari de les Universitats de Lleida i Barcelona (UdL i UB).

El resultat és Read the rest of this entry »

Share

New book: “CSCW aplicado a la mejora de procesos de software”

books, general, noticia No Comments »

CSCWColaboradores habituales de GRIHO acaban de publicar el libro “CSCW aplicado a la mejora de procesos de software
Resúmen: La Ingeniería de Software reconoce que una buena estrategia para aumentar la calidad de sus productos es por medio de la mejora de los procesos. Un factor que puede ayudar a las organizaciones a dirigir con éxito un proyecto de mejora consiste en disponer de un soporte tecnológico por medio de herramientas groupware que ayuden a gestionar los proyectos de mejora de procesos. En este libro se plantea un modelo de colaboración y una herramienta, orientados a fomentar la comunicación y coordinación entre los integrantes de un equipo de mejora, como apoyo a la implantación de proyectos SPI (Software Process Improvement) en pequeñas organizaciones de software.

Autores:
W. libardo Pantoja (U. Cauca), Cesar A. collazos (U. Cauca), Victor Penichet(U. Castilla la Mancha-albacete, España)

Share

“Rocket Surgery Made Easy”, how to integrate usability tests into agile software development

books, general, interacción, usabilitat 1 Comment »

Rocket Surgery CoverI’ve dedicated part of my ‘11 summer time reading Steve Krug’s book “Rocket Surgery Made Easy”; I found it so wonderfull that I enthusiastically recommend its lecture and I’ll spread up wich are (for me) the most outstanding points. Read the rest of this entry »

Share

WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. WPMU Theme pack by WPMU-DEV.
Entries RSS Comments RSS Identificar-se