Guia de contingut digital accessible: vídeo

Guia de contingut digital accessible: vídeo

Es troba ja a disposició de tothom la “GUIA DE CONTINGUT DIGITAL ACCESSIBLE: VÍDEO“.

Aquesta guia recull el resultat del projecte de Millora de la Qualitat Docent (MQD2010 Expedient: 2010MQD00008) titulat “El vídeo sense barreres com a suport per la docència en l’educació superior”.

El projecte suposa un fruit d’anys de recerca i formació en un àmbit tant necessari com és l’accessibilitat a les TICs, que intenta eliminar les barreres que la tecnologia imposa fent especial èmfasi amb les persones amb discapacitats. Aquesta és una de les nostres línies de recerca i una de les nostres motivacions com a professors i investigadors.

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a l’empenta i la col·laboració d’un grup multidisciplinari de professionals universitaris (pedagogs, bibliotecaris, informàtics i tècnics multimèdia) i multiuniversitari de les Universitats de Lleida i Barcelona (UdL i UB).

El resultat és Read the rest of this entry »

Share