La Web Semàntica o Web 3.0: el punt de trobada de la informació

web semàntica  Tagged , , , 1 Comment »

La Web 3.0 proporciona mecanismes que faciliten la integració d’informació provinent de diferents fonts independents produint una experiència d’usuari integradora i transparent, molt més rica que la qual seria possible a partir de les diferents fonts de dades per separat.

La major aportació de la Web Semàntica és que es tracta d’un “lloc” on podem “connectar” grans quantitats de dades provinents de diferents fonts en un marc comú. Aquest marc es fonamenta en representar la informació com un Graf Global Gegant, una xarxa en la qual els recursos s’interconnecten mitjançant relacions de diferents tipus. Read the rest of this entry »

Share

WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. WPMU Theme pack by WPMU-DEV.
Entries RSS Comments RSS Identificar-se