Protegit: Perception of accessibility errors to raise users Web 2.0 awareness

general  Tagged , Introdueix la teva contrasenya per a veure els comentaris

Aquesta entrada està protegida. Per veure-la, escriu la teva contrasenya:


Share

Conclusions de la Sessió “Web 3.0 – Web Semàntica” al bdgital Global Congress

web semàntica  Tagged , , , , , 1 Comment »

La sessió “Web 3.0, La web semàntica: ¿valor o inflació?” al bdigital Global Congress ha estat un gran èxit. Tot i que es tracta d’un tema que encara s’està desenvolupant dins l’àmbit de la recerca i la seva aplicació en el mon real és petita, especialment a Espanya i encara més a Catalunya, a la sessió van assistir unes 200 persones segons dades de l’organització. Read the rest of this entry »

Share

WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. WPMU Theme pack by WPMU-DEV.
Entries RSS Comments RSS Identificar-se