Com s’ha comentat en posts anteriors sobre la Web Semàntica, es tracta d’una iniciativa bastant ambiciosa i que degut a la seva complexitat (metadades semàntiques, ontologies, regles lògiques, motors d’inferència, enginyeria del coneixement, etc.) està sent desplegada a una ritme inferior al que molts esperaven, sobretot comparant-la amb la Web 1.0 o la 2.0.

És per això que recentment s’ha posat en marxa la iniciativa Linked Data, que vindria a ser una versió “Lite” o simplificada de la Web Semàntica. Aquesta és menys ambiciosa, l’objectiu no és desplegar dades amb una gran riquesa semàntica (basades en ontologies complexes i sofisticats mecanismes de raonament), sinó assolir una massa crítica mitjançant un gran volum de dades menys sofisticades.

Read the rest of this entry »

Share